Elaborare documentații tehnice pentru autorizații și avize

SC PECTA SRL are competența tehnică și profesională de a efectua lucrări în următoarele domenii:

-întocmirea studiilor hidrologice

-elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor

pe baza Certificatului de atestare cu nr. 378 din 29.07.2019, emis de Ministerul Apelor și Pădurilor .