Anunț începere proiect

Anunț începere proiect ”Inovare în cadrul S.C. PECTA S.R.L. prin construirea unui birou și achiziționarea echipamentelor”

 

                          Proiectul cu titlul “ Inovare în cadrul S.C. PECTA SRL prin construirea unui birou și achiziționarea echipamentelor”, cod MySMIS 113386, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către PECTA SRL și are o valoare totală de 2.434.912,90 lei, din care 1.470.856,49 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din care: contibutie UE 1.250.228,02 lei si buget national 220.628,47 lei

                      Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.11.2016 – 30.04.2021. 

                      Obiectivele proiectului sunt: 1. Crearea de unitate nouă pentru diversificarii serviciilor, îmbunătăţirea semnificativă a servicilor şi proceselor cât şi extinderea capacităţii  existente  în domeniul de activitate 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea prin realizarea unui birou de inginerie şi consultanţă în construcţii, achiziționarea de active corporale (echipamente/utilaje tehnologice), active necorporale cât şi asigurarea de măsuri de creştere a eficentei energetice, a utilizării energiei din surse regenerabile şi minimizarea la sursa a deşeurilor;  2.          Creșterea competitivității firmei pe piața servciilor de proiectare națională și internațională prin:  certificarea serviciului  de proiectare tehnică a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, certificarea și implementarea sistemului de management ISO/IEC 27001 si ISO/IEC 20000 implicit creșterea dimensiunii pieței țintă prin  participarea la târguri internaționale în calitate de expozant; 3. Dezvoltarea resurselor umane ale solicitantului,  prin angajarea  a  4 persoane dintre care cel puțin o  persoană aparţinând unei categorii defavorizate şi adaptarea infrastructurii pentru operarea de către persoane cu dizabilităţi; 

                   Rezultate care contribuie la realizarea obiectivelor specifice sunt următoarele:

•  1  servciu nou, inovarea de serviciu- posibilitatea proiectarii 3D si de proces si extinderea servciilor pentru prestarea serviciilor de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, până la finalul exercițiului ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului prin  construirea unui birou de inginerie si consultanta tehnica in constructii conform, dotarea cu 19 echipamente, 9 softuri de proiecatre tehnica, eficenta energetica crescuta ca urmare a achizitionarii de 6 echipamente in acest scop  si montare de becuri led.

• Creșterea competitivității societății prin: 1 serviciu de proiectare tehnica certificat ; 2 sisteme de management  certificate; implicit creșterea dimensiunii pieței țintă prin participare la 1 târg internațional;

•  4 locuri  de muncă nou create în perioada de implementare a proiectului dintre care o persoana sa faca parte din categoria celor defavorizate până la sfârșitul perioadei de implementare.

 

„Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uninunea Europeana, va invitam  sa vizitati www.fonduri-ue.ro accesand: http://www.fonduri-ue.ro precum si  www.inforegio.ro  cat si pagina de facebook a programului: facebook.com/inforegio.ro”

 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.